AutoCAD Version 2.0 (Release 5)

AutoCAD Version 2.0 (Release 5) October 1984

ในเวอร์ชั่นนี้ ได้เพิ่ม ลายเส้นที่เป็น จุดและขีด ขึ้นมาเสริม พร้อมทั้งเพิ่ม LTSCALE และ LAYER Ltype มาเป็นคำสั่งเพิ่มควบคุมและกำหนดลายเส้นต่างๆ


ขยายความสามารถของ Layers ให้เราๆท่านๆได้เลือกใช้ชื่อของ Layer พร้อมทั้ง ไม่จำกัดจำนวนในการสร้าง Layer ขึ้นมาใช้ไฟล์งานอีกด้วย

มีรูปแบบของตัวอักษรและรูปทรงที่สามารถใช้ในงานมากขึ้น โดยรูปแบบตัวอักษรสามารถปรับ รูปแบบสไตล์ , ตัวเอียง , ตัวกลับ และสามารถยืดขยายได้ โดยใช้คำสั่ง STYLE เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ โดยข้อความ (Text)อาจจะมีเส้นขีดเส้นใต้ข้อความ หรือจะให้มีเส้นขีดอยู่ที่เหนือข้อความก็ได้

เพิ่มพื้นที่คำสั่งสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เรียกกันว่า Tablet (แผ่นคำสั่ง ใช้กับอุปกรณ์เสริม Digitizer) เพิ่มพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน เพื่อการใช้งานที่สะดวกกว่าเดิม

มีเมนูแยกคำสั่งของอุปกรณ์ชี้ (Buttons on multibutton pointing devices)
Menus may be segmented into submenus that can be invoked to display the options for particular commands.

เมนูแยกสำหรับปุ่มบนอุปกรณ์ชี้ multibutton.
เมนูอาจจะ segmented ลงอยที่สามารถ invoked เพื่อแสดงตัวเลือกของคำสั่งเฉพาะ.
สีมาตรฐานสามารถระบุโดยหมายเลขหรือชื่อ.
Traces และของแข็งเต็มตอนนี้แม้บางส่วนออกจากหน้าจอ.
โหลดเร็วขึ้นของรูปทรงและแบบอักษรเนื่องจากรูปร่าง / เรียบเรียง font.
พื้นที่ของยาเม็ด digitizing ใช้หน้าจอชี้นี้กำหนด.
คุณสมบัติเลิกเพิ่มบรรทัดคำสั่ง.
ความหมายของการแทนที่คำสั่งของแพนได้รับกลับ.
ในรุ่นก่อนหน้าการหมุนเวียนรายการสำหรับแถวเวียนทำงานเฉพาะกรณีที่สินค้าเฉพาะในอาร์เรย์ได้ Block. ข้อจำกัดนี้ได้รับการยก.
กลไก Enhanced สคริปต์ (script และคำสั่ง RSCRIPT).
สั่งขยายพื้นที่เพื่อแสดงปริมณฑล.
คำสั่งอขยายเพื่อแสดงมุมและรูปสามเหลี่ยม-X / Y ระหว่างสองจุด.
รายชื่อและ DBLIST ยาวแสดงคำสั่ง, มุมและรูปสามเหลี่ยม-Y X / สำหรับบรรทัด; พื้นที่และรอบสำหรับวงการ.
Dimensioning เพิ่มให้ dimensioning angular, arc / เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมและรัศมี, สายขนาดที่ต้องการมุมใดๆและหลายคุณลักษณะที่ต้องการอื่นๆ.
มุมในองศานาทีและวินาที (คำสั่งเสริม • ทุน).
ความยาวและแสดงมุมของแถบยางตามสถานะ.
พารามิเตอร์ที่ใช้ในคำสั่งออกจากไข่จะจำและนำเสนอเป็นค่าเริ่มต้นในคำสั่งถัดกก. สามารถซ้ำยังเพิ่ม; ก็จะขอพื้นที่อื่นเพื่อฟักไข่โดยใช้รูปแบบเดียวกัน.
การฟักไข่ของตัวเลข bounded โดย arcs ปรับปรุง.
ข้อกำหนด Dynamic (ลาก) สำหรับ ARC, วงกลม, รูปใส่เปลี่ยนให้คัดลอกและย้ายคำสั่ง.
Snap, ตารางและฝ่ายอักษะอาจจะหมุนเวียน, ชดเชยหรือให้แตกต่าง spacings X และ Y. Snap ชดเชยสามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดตำแหน่งของกก.
บางอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอเมนูและข้อความพื้นที่ให้สามารถใช้งานโดยวิธีการกำหนดค่า AutoCAD เพื่อให้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกราฟิก.
บางอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลมีคำสั่งให้ลบเมนูและแจ้งให้จากหน้าจอชั่วคราวและศูนย์ภาพกราฟิกสำหรับการถ่ายภาพ.
คุณสมบัติใหม่คุณสมบัติ. คุณลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับใจความเชื่อมโยงกับบล็อกนิยามและให้ค่าที่เหมาะสมในเวลาแทรก. ข้อความที่อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น.
ทั่วโลกหรือแก้ไขแต่ละประเภทมี.
สกัดประเภทจากภาพวาดสำหรับการโอนโปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาต.
คำสั่งใหม่:


DXFIN และ DXFOUT
แทนที่งานเมนูหลักโหลดและสร้างเขียนไฟล์แลกเปลี่ยน.

ENDSV
บันทึกไฟล์เวกเตอร์เมื่อออก.

ISOPLANE
ตารางมีมิติเท่ากัน / ความสามารถ snap (ยัง Snap Style ISO)

กระจก
มิเรอร์ช่วยให้วัตถุ

MSLIDE
ทำให้สไลด์สำหรับสถานแสดงสไลด์.

OSNAP
ช่วย snapping เพื่อจุดอ้างอิงของวัตถุที่มีอยู่.

QTEXT
โหมดข้อความอย่างรวดเร็ว

บันทึก
บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ exiting แก้ไขรูปวาด.

ดู
สร้างชื่อ views

VSLIDE
สไลด์โชว์ดูสถานที่ (คำสั่ง).

Standard colors can be specified by number or by name.
Traces and Solids now filled even if partially off screen.
Faster loading of shapes and fonts due to shape/font compiler.
The area of a digitizing tablet used for screen-pointing now configurable.
Undo feature added to LINE command.
The meaning of the PAN command's displacement has been reversed.
In previous versions, item rotation for a circular array worked only if the only item in the array was a Block. This restriction has been lifted.
Enhanced script mechanism (SCRIPT and RSCRIPT commands).
The AREA command extended to display the perimeter.
The DIST command extended to display the angle and delta-X/Y between two points.
The LIST and DBLIST commands display length, angle, and delta-X/Y for lines; area and circumference for circles.
Dimensioning enhanced to provide angular dimensioning, arc/circle diameter and radius, dimension lines at any desired angle, and several other requested features.
Angles in degrees, minutes, and seconds (UNITS command enhancement).
Length and angle display of rubber band in status line.
The parameters used on the HATCH command are remembered and presented as defaults on the next HATCH command. A repeat capability also added; it asks for another area to hatch using the same pattern.
Hatching of figures bounded by arcs improved.
Dynamic specification (dragging) for ARC, CIRCLE, SHAPE, INSERT, CHANGE, COPY, and MOVE commands.
Snap, Grid, and Axis may be rotated, offset, or given differing X and Y spacings. The snap offset can be used to vary the alignment of hatch patterns.
For some display devices, the screen menu and the text-prompt area can be disabled, by means of the AutoCAD configuration process, to provide a larger area for graphics.
For some display devices, a SNAPSHOT command is provided to erase menus and prompts from the screen temporarily and center the graphics image for photographic purposes.
New Attributes feature. Attributes associate textual information with Block Definitions, and prompt for appropriate values at insertion time. The text may be visible or invisible.
Global or individual editing of Attributes is available.
Extraction of attributes from the drawing for transfer to a database program allowed.
New Commands:


DXFIN and DXFOUT
replaced the Main menu tasks to load and create drawing interchange files.

ENDSV
saves vector file upon exit.

ISOPLANE
Isometric grid/snap capability (also SNAP Style Iso)

MIRROR
allows object mirroring

MSLIDE
makes slides for slide show facility.

OSNAP
allows snapping to reference points of existing objects.

QTEXT
quick text mode

SAVE
saves changes without exiting the drawing editor.

VIEW
creates named views

VSLIDE
slide-show viewing facility (command).

ผู้ติดตาม

Pageviews