ณ ที่แห่งนี้

ที่แห่งนี้

คนหลายคนเข้ามาที่นี่
เพราะต้องการหาทางแก้ไขปัญหาที่เจอ
กับการใช้งาน ต้องการแก้ไขให้ได้ทำงานต่อ 
แก้ไขให้ได้ทำงานได้ดีขึ้น
ที่นี่เป็นเพียงที่หนึ่ง ที่พยายามค้นหาวิธีทาง
การแก้ไขปัญหาที่หลายๆท่านได้พบเจอ
ผมก็แค่คนๆหน่งที่ได้พบเจอปัญหา 
และพยายามหาทางแก้ไข 
แบ่งปันวิธีการที่ดีในการใช้
ที่ทำได้คือพยายามช่วยเท่าที่ช่วยคนอื่นๆ 
ท่านที่มีปัญหา ตามแต่ปัญญาที่มีได้เท่านั้น
ช่วงหลังมานี้ต้องเข้าๆ-ออกๆ โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ 
จึไม่ค่อยจะได้เขียนอะไรใหม่ๆมานำเสนอ
ต้องเดินทางขึ้นเหนือ ล่องใต้ ออกอีสานอยู่บ้าง
ทั้งขึ้นเขา ออกทะเล เอาก้นแช่น้ำบ้าง 
ขออภัยที่นานๆจะได้เข้ามาเขียนสักที
ต้องขอเวลาพักผ่อนบ้างครับ 
แล้วจะมาเขียนเพิ่มให้นะครับ
ขอขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามนะครับ

ลุงธี


ผู้ติดตาม

Pageviews