ณ ที่แห่งนี้

คนหลายคนเข้ามาที่นี่เพราะต้องการหาทางแก้ไขปัญหาที่เจอ
ที่นี่เป็นเพียงที่หนึ่ง ที่พยายามค้นหาวิธีทางการแก้ไขปัญหาที่หลายๆท่านได้พบเจอ
ผมก็แค่พยายามช่วยเท่าที่ช่วยท่านที่มีปัญหา ตามแต่ปัญญาที่มีได้เท่านั้น
ช่วงหลังมานี้ต้องเข้าๆ-ออกๆ โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ จึงไม่ค่อยจะได้เขียนอะไรใหม่ๆมานำเสนอ
ขออภัยต้องขอเวลาพักบ้างครับ


เรื่องที่ผ่านมา

ผู้ติดตาม

Pageviews