ซ่อนและล็อคทุกชั้นยกเว้นของวัตถุที่เลือก กับ LAYISO
ซ่อนและล็อคทุกชั้นยกเว้นของวัตถุที่เลือก กับ LAYISO

Hides or locks all layers except those of the selected objects. 

การกำหนดเลเยอร์เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งาน AutoCad เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและแยกประเภทของงาน การจัดกลุ่มของเส้นโดยแยกเลเยอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และไม่ทำให้สับสนในการเขียนแบบ

ผู้ติดตาม

Pageviews