ใช้ Dimspace เพื่อปรับแต่งระยะของ Dimension ให้สวยงาม

Dimspace

ในการเขียนเส้นบอกระยะบางครั้งเพื่อความรวดเร็วจะเพียงกะระยะเพื่อความสวยงามโดยไม่ได้กำหนดระยะห่างที่เท่ากันไว้ แต่ส่วนมากแล้วลุงธีมักจะกำหนดขนาดเกือบจะทุกครั้งเพื่อความสวยงามของแบบ หรือไม่ก็จะใช้เส้น offset กำหนดไว้ก่อนการเขียนเส้นบอกระยะ Dimension
แต่ในAutoCAD 2016 มีคำสั่ง Dimspace ไว้เพื่อแก้ไขระยะห่างของ Dimension ที่กำหนดไม่เท่ากันให้สวยงามได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว เหมาะกับการปรับแก้ไขงานที่เขียนไปแล้ว เหมาะกับการใช้งาน Dimension หลายๆชั้น สำหรับคนที่ชอบความสวยงามอย่างลุงธี

Command : Dimspace
DIMSPACE Select Base Dimension :


ผู้ติดตาม

Pageviews

คลังบทความของบล็อก