ว่ากันด้วยเรื่องสเกล LTSCALE,PSLTSCALE,CELTSCALE,MSLTSCALE
การตั้งค่าในโปรแกรม AutoCAD มีมากมาย วันนี้มาลองดูการตั้งค่าของสเกลในแต่ละตัวกันครับ


LTSCALE หรือ LineType Scale คืิอ ค่าที่ควบคุมสัดส่วนของ Line Type ของวัตถุทั้งหมด
ของ Drawing ในหน้าจอมอนิเตอร์
ไม่สามารถตั้งค่าเป็น 0 ได้ เพราะมีค่าเริ่มต้นเป็น 1
แต่สามารถจะตั้งค่าให้เป็น 0.5 ก็ยังได้ ลุงธีชอบใช้สะดวกดี

PSLTSCALE  หรือ Paper Space LineType Scale คือค่าที่ใช้ควบคุมสัดส่วนของ LineType ของวัตถุบน พื้นที่ Paper Space 

เมื่อเปลี่ยนค่าของ PSLTSCALE ให้เป็น 1 การใช้คำสั่งเช่น ZOOM ที่มีการตั้งค่า PSLTSCALE ไว้ที่ 1 วัตถุใน Paper space จะไม่ถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่เปลี่ยนตาม ต้องใช้คำสั่ง REGEN หรือ REGENALL เพื่อปรับปรุง linetype ในแต่ละวิวพอร์ต ให้แสดงสัดส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยน
มูลค่าเริ่มต้นของ PSLTSCALE คือ 1.

โดยมากจะใช้ในเวลาที่จะพิมพ์งานแล้วค่าใน Model กับ Paper Space ไม่เท่ากัน จึงต้องตั้งค่าให้กลับมาที่ 0 เพื่อไม่ให้ใช้ค่าใน Paper Space

MSLTSCALE หรือ Model space LineType Scale คำสั่งนี้จะเริ่มมีใน AutoCAD 2008 คือ คำสั่งควบคุม LineType ใน Model Space คล้ายกันกับ Psltscale แต่จะควบคุมใน Model เท่านั้น 
การใช้งานก็เช่นเดียวกันโดยตั้งค่าเป็น 0 เมื่อต้องการปิด ตั้งค่าเป็น 1 เมื่อต้องการเปิดใช้งาน (ใน AutoCAD 2007 หรือก่อนหน้านั้นจะมีค่าเป็น 0)

CELTSCALE หรือ Current Element LineType Scale คือค่ากำหนดขนาดสัดส่วนของ LineType ของวัตถุปัจจุบัน 
ค่า CELTSCALE จะคูณด้วยค่า LTSCALE เพื่อให้ได้ขนาดที่แสดง ซึ่งสามารถเปลี่ยน Scale LineType ในวัตถุได้ทั้งแบบรายวัตถุหรือแบบทั้งหมดได้ การตั้งค่าปรับขนาดเส้นวัตถุใหม่จะสัมพันธ์กับการตั้งค่าคำสั่ง LTSCALE ที่สร้างด้วย

CELTSCALE = 2 ใน Drawing วัตถุที่มี LTSCALE ตั้งค่าเป็น 0.5 จะปรากฎเหมือนกับเส้นที่สร้าง
CELTSCALE = 1 ใน Drawing วัตถุที่มี LTSCALE ตั้งค่าเป็น 1

/แถมอันนึง CANNOSCALE คือการตั้งค่าตัวแปรการให้สเกลกับ Paper Space เหมาะกับการตั้งค่าหน้ากระดาษ  Scale 1:1 หรือจะ Scale เท่าไหร่ แล้วล็อคหน้าจอ ViewportCommand: CANNOSCALE
Enter new value for CANNOSCALE <"1:2"> : 1:1

(***หมายเหตุในการกำหนดใส่ค่า Scale จะต้องใส่ค่าที่มีอยู่ใน List ของ SCALELISTEDIT สามารถเพิ่มเข้าไปได้โดยการ Add***)


จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ระบุเอานะครับ

คลิ๊กปุ่มล็อค Viewport ที่อยู่ข้างๆ Viewport Scale ตามรูป

ขอให้โชคดีครับ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AutoLISP1  Ex: Code

(defun c:mds (/ cs)
(setq cs (getvar "cannoscale"))
(if
(/= cs 1.5)
(setvar "cannoscale" 1.5)
)
(princ)
)


AutoLISP2  By Ian Bryant

(defun set-annoscale (name ratio / dlst test)
(if (/= (strcase name) (strcase (getvar "CANNOSCALE")))
(progn
(setq dlst (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")
test nil
)
(while dlst
(cond
((/= (caar dlst) 350) (setq dlst (cdr dlst)))
((= (strcase (cdr (assoc 300 (entget (cdar dlst))))) (strcase name))
(setq dlst nil test T)
)
(T (setq dlst (cdr dlst)))
)
)
(if (not test) (command "-SCALELISTEDIT" "Add" name ratio "Exit"))
(setvar "CANNOSCALE" name)
)
)
(princ)
)

เรื่องที่ผ่านมา

ผู้ติดตาม

Pageviews