การตั้งค่าเพื่อให้ AutoCAD ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในเวลาที่เลือกวัตถุแล้ว ไม่สามารถเลื่อนเม้าส์ได้ เป็นเพราะระบบทำงานอย่างหนักอยู่  สังเกตุได้ว่า Memory ถูกใช้ไปอย่างมาก ลุงธีว่าเรามาตั้งค่าระบบบางตัวเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นดีกว่าครับ

1. มาเปลี่ยนค่าตัวแปรในระบบกันตามนี้

SELECTIONCYCLING = 0
UCSDETECT = 0
ORTHOMODE = 0
DYNMODE = 0
ROLLOVERTIPS = 0
SAVEFIDELITY = 0
QPMODE = 0
SNAPMODE = 0
SELECTIONPREVIEW = 0
PROPERTYPREVIEW = 0


Selectioncycling (Ctrl+W)  

2. ปิด Properties palette (Ctrl+1)
    ปิด Quick Property palette (Ctrl+Shift+P)น่าจะช่วยให้ทำงานได้สนุกขึ้นนะครับ
ผู้ติดตาม

Pageviews