Thai Font for AutoCAD

















สำหรับผู้ทำงานเขียนแบบ ใช้โปรแกรม AutoCAD
มีเพียง Fonts ที่ โปรแกรมให้มา แต่ไม่มี Font ภาษาไทยเสริม
โหลดฟอนท์เหล่านี้ไปลองใช้กันดูได้ครับ
454 Fonts Thai for AutoCAD
Download Font Click (แก้ไขลิ้งค์ใหม่ครับ อันเก่าหายไปแล้ว)


การติดตั้ง Fonts ก็เพียง Copy แล้วไปวางไว้โฟลเดอร์ Fonts ใน AutoCAD
แล้วรันโปรแกรมขึ้นใหม่ครับ


เรื่องที่ผ่านมา

ผู้ติดตาม

Pageviews