การแก้ไข cad.fas และ acad.fas

หลังจากที่ลองหาวิธีอยู่นานเป็นอาทิตย์ ลองไปแล้วหลากหลายวิธีการ
ลองโพสต์ถามหาผู้รู้ แต่ก็ยังไม่ได้ความช่วยเหลือ หรือคำตอบที่จะสามารถแก้ไขปัญหา cad.fas และ acad.fas นี้ได้ คงจะไม่ค่อยจะมีใครโดนกรณีแบบนี้มากนะ จึงไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขกันยังไง

ผมลองหลายวิธีแต่ก็ไม่สามารถทำให้ cad.fas และ acad.fas หายไปได้อย่างถาวร วิธีการที่ผมคิดว่าดีที่สุด และได้ลองใช้แล้วน่าจะได้ผล เพราะใช้แล้วไม่มีผลกับไฟล์ Autolisp ที่โหลดอัตโนมัติของผม ซึ่งแต่เดิมมันไม่สามารถรันตัวมันได้หรือโหลดขึ้นเองไม่ได้ แต่ตอนนี้ได้แล้ว จึงน่าจะดีที่สุดแล้วครับ

ใครที่ใช้ acad.lsp ให้เพิ่มเติมฟังก์ชั่นนี้เข้าไป

(While (or (setq a (findfile "acad.fas"))
                     (setq a (findfile "acad.vlx"))
                     (setq a (findfile "lcm.fas"))
                     (setq a (findfile "cad.fas")))
                (vl-file-delete a)
      )
(princ)
)

ใครที่ไม่ได้ใช้ acad.lsp ให้เพิ่มใน acadXXXX.lsp (xxxx คืิอตามรุ่นที่ใช้ครับ)

เมื่อเปิดโปรแกรม AutoCAD จะรันไฟล์ต่างจนถึงไฟล์ App.นี้ จะโหลดฟังก์ชั่นนี้เพื่อค้นหาไฟล์ที่ผมระบุ คือ acad.fas acad.vlx lcm.fas cad.fas เพราะคิดว่าไฟล์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้น แล้วจะไปดักไฟล์อื่นๆเพราะคิดว่าได้ถูกโหลดเข้ามาใช้งานแล้ว จากนั้นก็ให้ลบไฟล์เหล่านี้ซะ

ได้ทดลองใช้งานแล้ว เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับ
ลองกันได้ครับ

อีกอย่างที่ผมป้องกันโดยการเพิ่มไฟล์ใน โปรแกรม Anti-virus ให้ลบไฟล์ acad.vlx เมื่อหาเจอทุกครั้ง
ป้องกันเพิ่มได้ครับ


หรือดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

http://www.share4yotha.org/autocad-virus-ฆ่าได้.html


(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
(setq lspfiles ‘(“acad.vlx” “logo.gif”))
(foreach lspfile lspfiles
(while (setq x (findfile lspfile))
(progn
(vl-file-delete x)
(princ “\nDeleted file “)
(princ x)
);progn
);while
);foreach
)
(cleanvirus)

อีกส่วนคือการดูในไฟล์

C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Express\acetauto.lsp
C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\ai_utils.lsp
ROAMABLEROOTPREFIX\Support\acad.mnl
Note: แทน ROAMABLEROOTPREFIX ด้วยค่าที่ให้มา ทำโดยพิมพ์ชื่อตัวแปรนี้ใน AutoCAD และจดชื่อผลลัพธ์ออกมา เช่นได้ผลลัพธ์เป็น
“C:\Users\<ชื่อผู้ใช้เครื่อง>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20XX – English\R19.0\enu\”

ค้นหาว่ามีบรรทัดต่อไปนี้อยู่หรือไม่
(vl-file-copy(findfile(vl-list->string’(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string’(97 99 97 100 46 118 108 120)))
ถ้ามีให้ลบออกไปให้หมด
ผู้ติดตาม

Pageviews