Xref AutoCAD

คนใช้โปรแกรมใหม่ๆมักจะไม่รู้จัก Xref ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ทำงานยังไง มีประโยชน์ยังไง ทำไม AutoDesk จึงสร้าง Xref นี้มา ผมว่าเรามารู้จักมันก่อนดีกว่า
XREF ย่อมาจาก External Referances แปลกันง่ายๆก็คือการแนบไฟล์ที่อ้างอิงจากภายนอก
ซึ่งมักจะใช้เมื่อต้องการแนบไฟล์จากภายนอกที่มักจะใช้ร่วมกับไฟล์อื่นๆ เป็นการเขียนแบบโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือ
เมื่อเขียนงานผังแปลนงานสถาปัตย์ของอาคารแล้ว ยังต้องนำผังที่เขียนนี้ไปใช้เขียนงานระบบไฟฟ้าหรือประปา การใช้ไฟล์แนบที่เป็น Xref จะสะดวกกว่าการใช้ไฟล์ของงานสถาปัตย์ แม้จะทำเป็น Block ก็ตาม เพราะการปรับแก้ไขจะต้องทำหลายๆรอบในงานแต่ละงานของแต่ละไฟล์ ส่วนการใช้ไฟล์แนบที่เป็น Xref หากมีการปรับแก้ไขก็เพียงทำการแก้ไขในไฟล์ต้นทางหรือต้นฉบับเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น ไฟล์อื่นๆที่ทำการแนบ Xref ก็จะ Load ไฟล์ที่อัพเดทเข้ามาแทนที่เมื่อ Reload หรือเปิดไฟล์ใหม่ครับ
ในบางครั้งงานต้นทางหรือต้นฉบับ (Xref file) อาจจะยังปรับแก้ไขอยู่ หรือยังเขียนไม่เสร็จ เราก็ยังสามารถดึงมาเพื่อเขียนในส่วนอื่นๆได้ครับ แต่เดิมยุคเก่าก่อนการเขียนแบบผ่านระบบ Lan หรือ Network มักจะนิยมใช้กัน เพราะสะดวกในการแยกงานกันทำครับ แบ่งงานให้แต่ละคนเขียนกันคนละส่วนแล้วสุดท้ายก็นำมาประกอบกัน เพราะการแนบไฟล์ Xref สามารถแนบไฟล์ได้หลายๆไฟล์ครับ(ยังย่อขยายและหมุนได้อีกด้วย)
การใช้คำสั่ง Xref  
คำสั่ง XATTACH หรือคำสั่งย่อ XA เป็นคำสั่งที่ใช้แนบไฟล์จากภายนอก
หรือจะใช้คำสั่งจาก Pulldown ตามรูป

หรือจะเปิดใน EXTERNAL REFERENCES โดยใช้คำสั่ง ER ก็ได้ครับ


( เรายังสามารถใช้ DesignCenter แนบ xrefs ได้ด้วยโดยการลากเข้ามาใส่ในไฟล์ )
เมื่อแนบไฟล์ XREF จะมีไอคอนจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าต่างโปรแกรม

ระวัง ! If you open, insert, or attach an xref from an Autodesk Educational Product, the drawings you plot contain the following banner: “PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT.”

เมื่อใช้คำสั่ง Xattach แล้วจะมี Dialog box ให้ open file เพื่อที่ต้องการแนบ


เมื่อเลือกไฟล์แล้วจะมี Dialog box เพื่อให้กำหนดตำแหน่งอ้างอิงที่ต้องการแนบไฟล์จากภายนอก


เท่านี้ก็เป็นการแนบไฟล์จากภายนอกเป็นที่เรียบร้อยครับ

เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขไฟล์ต้นแบบที่ใช้แนบหรือ Xref file ให้ใช้คำสั่ง Reload ตามรูปเพื่อเป็นการปรับปรุงไฟล์แนบให้ใช้ไฟล์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว หรือจะปิดไฟล์แล้วเปิดไฟล์ใหม่อีกครั้งก็ได้ครับส่วนการปรับค่าการแสดงไฟล์แนบ Xref ให้ดูที่นี้ครับ XDWGFADECTL เป็นการปรับความโปร่งแสงของ Xref ครับ

ขอให้โชคดีครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews