Romote text : Rtext

จาก AutoCAD ใน version 2006 ขึ้นมา ใน EXpress menu ได้เสริมคำสั่งหลายคำสั่งที่ช่วยในการเขียน Rtext หรือ Remote text ก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่น่าสนใจดี ก็เลยเอามาฝากกัน
Rtext เหมาะที่จะใช้ในการอ้างอิงแบบที่เขียน ยิ่งในระบบ Network มีเครื่องหลายเครื่อง จะได้รู้ว่าปัจจุบัน เครื่องไหนสั่งพิมพ์งานนั้นอยู่ ตำแหน่งของไฟล์ที่ใช้งานอยู่ตรงไหน ของเครื่องไหน ลองเอาไปทำดูนะ ซึ่งแต่เดิมมาจะใช้ AutoLisp มาเสริมเพื่ออ่านค่าแล้วแปรค่ามาเป็นตัวอักษร ซึ่งซับซ้อนแล้วต้องโหลดมาใช้งานทุกครั้ง มาลองอันนี้ดู ง่ายดี

พิมพ์คำสั่ง Rtextที่ Command line: หรือจะเลือกที่ Pulldown menu ใน Express : Remote text

เลือกไปที่ Diesel เพื่อตั้งค่าตัวอักษร ( String )

Expression : ใน Dialogbox
พิมพ์ตามนี้ : $(getvar,"dwgprefix") $(getvar, "dwgname") $(edtime, 0,MON,DD","YYYY-H:MMam/pm) $(getvar, "loginname")

เท่านี้ แล้วก็กำหนดตำแหน่ง ปรับขนาดเอาเอง แล้วที่พิมพ์งานก็จะเห็นความต่างเอง

dwgperfix = ระบุต้นทางของไฟล์
dwgname = ชื่อไฟล์ . dwg
edtime = วันและเวลา ปัจจุบัน
loginname = ระบุเครื่องที่ใช้งาน

ลองดูนะครับ
อันนี้ผมเคยเขียนบอกไว้ที่ Hi5 นานแล้วนึกได้เลยหยิบมาปัดฝุ่นซะหน่อย
คิดว่าง่ายว่าการใช้ Stamp เพราะตั้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews