แนะนำเว็บไซต์

สำหรับกลุ่มผู้ทำงานด้านงานก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการประมาณราคา นี้คือเว็บไซต์บางเว็บที่สามารถให้ข้อมูล รายละเอียดแก่ท่านได้อาจจะไม่ครบทุกอย่างแต่ศึกษาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรครับ ผมเองก็ดูจากในนี้ เป็นแนวทางในการคิดราคางานครับ


กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม Link

คู่มือการประมาณราคา

การถอดแบบ (Quantities Take-off)

ผู้ติดตาม

Pageviews