Convertpstyles

ปัญหาการเลือกรูปแบบของ Plotstyle
มีหลายครั้งหลายคราที่รุ่นน้องๆที่ต้องการสั่งพิมพ์งานที่ได้รับไฟล์ Drawing มาจากที่อื่น แล้วมีปัญหาไม่สามารถเลือกรูปแบบของเส้นได้ อธิบายกันง่ายๆคือ ใช้คำสั่ง PLOT แล้วเปลี่ยน Plotstyle จาก STB เป็น CTB ไม่ได้ เป็นกันบ่อยครับ ซึ่งผมเองก็เคยเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
แนะนำให้ลองใช้คำสั่งที่ Command line คำสั่งนี้ครับ Convertpstyles ครับ เป็นการเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของการพิมพ์ จาก STB เป็น CTB ครับ

 สำหรับน้องต้อง 69 ที่ถามมาครับ 

ผู้ติดตาม

Pageviews