Acad.lsp

Acad.lsp คือ ?
ในความเข้าใจของผมเอง อาจจะสรุปได้ว่า acad.lsp คือ
  • ไฟล์ที่ถูกเขียนขึ้นจากภาษา Autolisp ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นต่างๆมากหรือน้อยตามแต่ผู้ใช้จะเพิ่มเติมลงไปเองได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • ไฟล์ที่ถูกกำหนดชื่อของตัวมันเองว่า acad เพื่อให้โปรแกรม AutoCAD สามารถเข้าไปอ่านฟังก์ชั่นข้างในไฟล์นั้น เมื่อเปิดโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมาก็จะโหลดไฟล์ acad.lsp นี้ได้โดยทันที(อัตโนมัติ) โดยที่สำคัญคือจะต้องระบุเส้นทางให้โปรแกรม AutoCAD สามารถเข้าไปหาได้ด้วย ซึ่งโดยทั่วๆไป ที่ผู้ใช้ส่วนมากหรือแม้กระทั่งผมเองก็ยังทำ คือให้ไฟล์ Acad.lsp นี้อยู่ในพาท Support ของ AutoCAD
  • และเมื่อโปรแกรม AutoCAD ค้นหาไฟล์ acad.lsp นี้แล้วฟังก์ชั่นต่างๆที่เขียนไว้ก็จะถูกโหลดให้เข้าไปอยู่ในหน่วยความจำของโปรแกรม
นี่ก็เท่าที่พอจะรู้มานะ ไม่รู้ว่าจะตรงบ้างไหม

นอกจากนี้ยังมีไฟล์ที่ AutoCAD โหลดเข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติอีก คือ acaddoc.lsp และ MNL นะครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews