การหมุนภาพใน paperspace ทำอย่างไร


การหมุนภาพใน paperspace ทำอย่างไร

How to rotate a view in paperspace (tab layout)? 
บางครั้งการหมุนทิศทางของวัตถุหรือแบบที่เราได้เขียน เพื่อให้ตรงกับแนวของกระดาษ มีความจำเป็น
เพื่อการอ่านแบบจะได้เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะงานผังโครงการ งานสำรวจที่ยึดถือทิศเหนือเป็นหลัก ตัวอาคารอาจจะต้องหมุนทิศตามแนวของที่ดิน เพื่อให้มองแบบและอ่านตำแหน่งการจัดวางได้ง่าย และเพื่อการวางแผนงานที่ดี จึงเป็นที่มาของการหมุน Viewport หมุนแบบที่เขียนให้ได้แนวระนาบกับกระดาษวิธีการหมุนมุมมองใน Model Space เป็นยังไงใน Paperspace ก็เช่นเดียวกัน

โดยมากแล้วหากขนาดของไฟล์ที่ทำงานไม่ใหญ่มาก ผมจะใช้วิธีหมุนวัตถุให้ปรับไปตามแกนที่กำหนด จากรูปแบบที่ถูกบังคับด้วยทิศเหนือ ผมจะสร้างเส้นอ้างอิงขึ้นมา 2 เส้น คือเส้นแนวระนาบที่ต้องการจะปรับ กับเส้นตามแนวเอียงของรูป แล้วใช้คำสั่ง Align กำหนดจุดทั้ง 4 ( คือจุดที่ 1 จะย้ายไปจุดที่ 2 จุดที่ 3 จะย้ายแกนไปจุดที่ 4 ) 


 
วิธีการหมุนมุมมองใน Paperspace หลังจากที่เข้าใน Tab Layout แล้วเข้าไปที่ Model Space ของ Layout ที่เราสร้าง Viewport ขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง MS จากนั้นก็ใช้วิธีที่ต่างจากข้างต้นนิดหน่อย

โดย ThEe จะใช้การหมุน UCS เกี่ยวกับแกน Z (UCS) และ - ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวแปร UCSFOLLOW 1 - ตั้งค่ามุมมองแผน (มุมมองด้านบน) หรือจะใช้เครื่องมือ ALIGNSPACE  ซึ่งจะมีตั้งแต่ 2010 ที่สามารถใช้ตัวแปร VPROTATEASSOC ในการควบคุมการหมุนที่เชื่อมโยงของเนื้อหาของวิวพอร์ต
 ลองดูกันครับ หากมีปัญหาสอบถามมา ThEeyapong ยินดีครับ

การใช้คำสั่ง Ucs เพื่อปรับแนวแกน XYZ โดยมากที่ใช้มักจะใช้คำสั่ง UCS แล้วเลือกตัวเลือกที่ 3 point หรือที่ Object จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยลงครับ


Copyright © Autocad Drawing Blog. All Right Reserved.

 

 

ผู้ติดตาม

Pageviews