การกำหนดค่า Optical Mouse กับ AutoCAD


วันนี้ทำงานไปมองเมาส์ที่ใช้งานไป จากแต่เดิมเป็นเม้าส์ชนิดลูกกลิ้งยาง มีปุ่ม 2 ปุ่มบ้าง 3 ปุ่มบ้าง
ผ่านเวลามาเนิ่นนาน เม้าส์พัฒนาไปมาก จนเป็น Optical mouse ที่มีปุ่มคลิ๊กและลูกล้อที่กลางตัวเม้าส์


ลูกล้ออัฉริยะนี้มีประโยชน์อะไร ใช้ยังไง
ประโยชน์คือการซูม ขยายภาพวัตถุเข้า-ออก โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง ใช้โดยการเลื่อนลูกล้อไปข้างหน้าและข้างหลัง แต่คุณทีอยากเปลี่ยนทิศทางมัน ก็ทำได้โดยใช้ Zoomwheel ตัว แปรที่เกี่ยวข้องกับระบบก็คือ ZOOMWHEEL ซึ่งสามารถเปลี่ยนทิศทางของการซูมล้อเมาส์เพื่อให้ตรงกับสินค้าอื่นเช่น Autodesk Inventor เปลี่ยนทิศทางของกลางล้อเมาส์ซูมใน AutoCAD

 AutoCAD โดยค่าเริ่มต้นเมื่อก้าวไปข้างหน้าล้อในขณะที่วัตถุ Autodesk Inventor ซูมออกเมื่อมีการย้ายล้อเมาส์ไปข้างหน้า

การตั้งค่า ZOOMWHEEL 0
ย้ายไปข้างหน้าล้อซูมเข้า; ล้อย้ายไปข้างหลังซูมออก. (Default)

การตั้งค่า ZOOMWHEEL 1
ก้าวไปข้างหน้าล้อซูมออก ล้อย้ายไปข้างหลังตู้ม. (ให้เหมือนกับ Inventor)


Command : zoomwheel
Enter new value for ZOOMWHEEL <0>: 1

ThEe Ok.
 

 เมื่อทำงานไปจนรวดเร็วปานจรวด การย่อขยายภาพเริ่มไม่เป็นดังใจนึก ช้าบ้างเร็วบ้าง ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่ทำงาน ขนาดของภาพ และที่สำคัญก็คืออารมณ์ในการทำงาน (คุณที ThEe อย่างผมเป็นอยู่บ่อยๆครับ) ที่จะต้องซูมเข้าซูมออก ซึ่งการซูมเข้าออกนี้จะถูกกำหนดด้วยตัวแปรในระบบชื่อ Zoomfactor โดยค่ามาตราฐานจาก AutoCAD จะตั้งความเร็วไว้ที่ 60 

การกำหนดความเร็วในการขยายจอภาพใน AutoCAD กับ ZoomFactor

Change the AutoCAD Zoom Speed with ZOOMFACTOR

 ทำได้ง่ายโดยพิมพ์ Zoomfactor แล้วกำหนดค่าที่ต้องการลงไป 

command : zoomfactor
Enter new value for ZOOMFACTOR <60> : 40

เพียงเท่านี้ก็กำหนดความรวดเร็วให้ช้าหรือว่องไวได้

คำเตือนอย่าไปใช้แกล้งเพื่อนๆ เพียงเพื่อความสนุกสนานหร​​ือความทุกข์ทรมาน นะครับ  

ThEe Smile.

 

 รูปเม้าส์ที่นายธีใช้ทำงานอยู่

ผู้ติดตาม

Pageviews