การดึงไฟล์ Xref แล้วไม่เข้า โหลดไฟล์ Xref ไม่ได้

วันนี้มีน้องสาวถามมา แล้วให้ช่วยทำให้ ผมเองก็ลองอยู่ครั้งสองครั้งจึงรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรกับไฟล์ที่ใช้งาน สาเหตุก็คือไฟล์ที่จะดึงเข้ามาเป็น Xref ได้ถูก Insert เข้ามาในรูปแบบของ Block จึงมี Block ที่ชื่อเดียวกันนี้ค้างอยู่ในไฟล์ ทำให้ไม่สามารถโหลดให้เป็น Xref ได้ครับ

แนวทางการแก้ไข
1.ใช้คำสั่ง Purge เลือก Purge all เพื่อลบวัตถุที่ไม่ได้ใช้ออก
         เมื่อ Purge แล้วยังไม่ได้อีก เพราะ Block ชื่อเดิมยังคงอยู่ แม้ว่าจะ Purge แล้ว
   แต่อาจจะมี block ชื่อนี้ยังไม่ถูกลบไปจาก Drawing แล้วไม่ปรากฎให้เห็นว่า Block นี้
   มันอยู่ที่ตำแหน่งไหน จึงตามไปลบไม่ได้
2.ใช้คำสั่ง Block แล้วค้นหาดูว่ายังมี Block ชื่อนี้อยู่จริงๆหรือไม่ หากยังมีอยู่ อ่านข้อ 3. ต่อครับ
3.ใช้คำสั่ง Rename เปลี่ยนชื่อ Block ที่อยู่ในไฟล์ซะ (จะต่อท้ายด้วย X หรืออะไรก็ตามแต่ครับ)
4.ใช้คำสั่ง Attach ไฟล์ Xref เข้ามาใหม่ครับ
5. กำหนดตำแหน่งวาง แล้วก็ได้เรียบร้อยครับ

ดูเหมือนวิชามารนิดๆ แต่ก็แก้ไขได้ครับ


ผู้ติดตาม

Pageviews