การเปิดโปรแกรม AutoCAD แล้วไม่ให้เปิด Drawing1

เป็นเทคนิคเก่าๆๆ ตั้งแต่ AutoCAD2000 เป็นต้นมา
เพราะเมื่อคุณๆเพื่อนๆทั้งหลายเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ๆ โดยที่ไม่ได้เปิดที่ไฟล์
และไม่ต้องการให้มีไฟล์เปล่าๆ (ไม่มีงาน) เป็น Drawing1
และคุณก็ไม่ต้องการใช้ 'Startup Dialog' ในการเปิดไฟล์
เราสามารถเพิ่มคุณลักษณะในการปิดนี้ได้ โดยเพิ่มใน Acad.lsp ครับ
ตามนี้เลย

(defun-q mstartup ()
  (while (eq 1 (logand 1 (getvar "CMDACTIVE"))))
  (command "_CLOSE")
)

(setq S::STARTUP (append S::STARTUP mstartup))

ลองใช้เทคนิคเก่าๆเล่นๆครับ
โดยปกติแล้ว CMDactive ก็คือตัวแปรในระบบ ที่ใช้อ่านได้เพียงอย่างเดียว
ใช้เปิด Script , Dialogbox เราไม่ใช้ก็ปิดมันซะ โดยใช้คำสั่งปิดไฟล์
ก็คือคำสั่ง Close เท่านั้นเองครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews