พิมพ์งานใน Layout ทั้งหมดออก PDF โดย AutoLISP

ไปพบเจอ AutoLISP ดีๆของฝรั่งมา น่าใช้เลยเอามาฝากกันครับ น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับ;; Prints All Layout Tabs and names the new PDFs with the name of the
;; drawing followed by the layout tab name.
;;
;; Adjust the paper size and .ctb file as needed.
;;
;; The PDFs will be placed in the folder where the drawing resides
;;
(defun c:PA ()
(foreach lay (layoutlist)
 (setvar 'CTab lay)
 (COMMAND "-PLOT"
 "Y"
 ""
 "DWG To PDF.pc3"
 "ANSI full bleed A (8.50 x 11.00 Inches)"
 "Inches"
 "PORTRAIT"
 "N"
 "E"
 "f"
 "C"
 "Y"
 "monochrome.ctb"
 "Y"
 "N"
 "N"
 "N"
 ""; Name of file
 "N"
 "y"   )
  )
)
 
Cr:http://autocadtips.wordpress.com/ 
Thank you
 
 

ผู้ติดตาม

Pageviews