PSLTSCALE เมื่อ LTScale ใน Model กับ Paper ไม่เท่ากัน

มีคำถามมาว่า "พี่ ทำไมลายเส้นใน Model กับใน Layout มันไม่เหมือนกัน"
ตอบได้ว่าสเกลของลายเส้นที่ตั้งค่าไว้ใน Model นั้น ไม่ถูกนำมาใช้เพราะใน Layout หรือใน Paper space  มีมาตราส่วนเป็นตัวคุมอยู่ จึงทำให้ในลายเส้น Model กับ Paper space ไม่เท่ากัน

ให้ใช้คำสั่งนี้ครับ PSLTSCALE ( Paper Space LineType Scale ) จำได้ไม่ยาก หรือจะตั้งคำสั่งย่อให้เป็น PSLT ก็ได้ครับ เพราะคิดว่าคงจะต้องใช้กันบ่อยๆเป็นแน่

Command : PSLTSCALE
Enter new value for PSLTSCALE <1> : 0  (ให้ใส่ค่าเป็น 0 ครับ)

แล้วในโหมดของ Paper Space ก็จะไม่เป็นตัวกำหนดคุมลายเส้นครับ

ลืมไปว่าเคยเขียนมาแล้วที่นี่ เรื่องเก่าเล่าใหม่ 

หรือจะพิมพ์คำสั่ง LINETYPE แล้วคลิ๊กเครื่องหมายถูกออกตามรูป แล้ว Regen


ปัญหาของ Linetype ใน Model และ Paper ก็หมดไป ทั้งในเวลาที่สั่งพิมพ์ Plot ก็จะไม่ไปใช้ค่า Factor ของ Paper Space ครับ


ผู้ติดตาม

Pageviews