นิยามความหมายของงานทำแบบ

คำในวงการ

สเก็ตช์เทพ - คือลายเส้นที่มองไม่ออกว่าเป็นรูปอะไร แค่มันคืิอแนวคิด Concept ของงานออกแบบ
งานดีไซน์ - คืองานออกแบบที่แกะจากงานสเก็ตเทพ เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่าง สวยงาม เพื่อนำเสนองานออกสู่สายตา
งาน Shop Drawing - คืองานที่ทำเพื่องานก่อสร้าง ติดตั้ง ขยายส่วนต่างๆของงานออกแบบที่ทำขึ้นมาเพียง องค์ประกอบหลัก แต่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำไปเพื่อการก่อสร้าง
งาน As-Built Drawing - คืองานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจริงๆไปแล้ว อาจจะแตกต่างจาก หัวข้อแรกๆนั้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็ได้

ใครมีความหมายอะไรเด็ดๆบ้าง

ประเภทของแบบต่างๆ

Conceptual
Preliminary Design
Construction permit
Construction dwg
Shop dwg
Asbuilt dwg

ผู้ติดตาม

Pageviews