Unreconciled New layer

Unreconciled New layer 
    
     ว่าจะเขียนเรื่อง Layer อยู่หลายครั้งแต่ก็ลืมไปทุกที วันนี้วันหยุดนึกขึ้นได้เด่วจะลืมอีก
หลายคนที่ใช้ AutoCad เวอร์ชั่นใหม่ๆ คือ AutoCAD 2010 ขึ้นมา มักจะต้องพบเจอะ Dialog box ข้อความของ Unreconciled New layer จนสร้างความรำคาญใจนิดๆ เพราะไม่อยากเจออะไรแปลกๆเด้งขึ้นมาให้ตกใจบ่อยๆ(เหมือนผม)

ข้อความ Unreconciled New layer เกิดจากการเปิดไฟล์ที่มีข้อมูลของ Layer ใหม่กับเก่ามาชนกัน จะพบบ่อยโดยไฟล์ที่เปิดจะมี Xref มาด้วย ข้อมูลชื่อ Layer จึงมีทั้งของเก่าและของใหม่ เวลาที่จะใช้คำสั่ง PLOT จึงจะต้องทำการกรองข้อมูลของ Layer กันก่อน เพื่อให้ยอมรับค่าของ Layer นั่นๆ

Unreconciled New layer คือ ข้อมูลของ Layer ที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วถูกบันทึกในไฟล์ และยังยังไม่ได้ถูกผู้ใช้ยอมรับว่ามันได้เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะทำขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูล Layer ให้ถูกต้องเสียก่อนเท่านั้น เพราะสาเหตุที่จะเกิด Fatal Error ก็มาจาก Layer ที่ข้อมูลชื่อมีปัญหาด้วยด้วยเหมือนกัน

การ Unreconciled ข้อมูลที่แนบมาการ Xref ในครั้งสุดท้าย เมื่อ Xref มีการปรับปรุงแก้ไข Unreconciled layer จะทำการตรวจสอบ Xref ที่มีการบันทึกครั้งสุดท้ายเสมอ จึงขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาครับในกรณีที่มีข้อความแจ้งเตือนแล้วเราตอบรับ โดยคลิ๊กขวาที่ชื่อ Layer นั้นให้ถูกกรอง layer ใหม่ layer นั่นจะถูกลบออกโดยปริยายครับ ควรระวังดีนะครับ

การที่จะไม่ให้มีข้อความเตือนปรากฎขึ้นมา เราจะต้องไปปรับค่าตัวแปรระบบครับ ซึ่งAutoCAD จะให้ชื่อตัวแปรระบบที่ควบคุมการแจ้งเตือนนี้ว่า  LAYEREVAL โดยถูกตั้งค่าเป็น 1 หรือ 2

จาก Command line : พิมพ์คำสั่ง SETVAR แล้ว Enter
แล้วใส่ชื่อตัวแปรระบบ โดยพิมพ์ LAYEREVAL แล้ว Enter
แล้ว ตั้งค่าให้เป็น 0 ครับ

ตัวอย่างครับ :

Command: setvar
Enter variable name or [?]: layereval 

Enter new value for LAYEREVAL <1>: 0
Command:

การตั้งค่า เป็น 0 เพื่อ ปิดการแจ้งเตือน
การตั้งค่า เป็น 1 เพื่อ ตรวจสอบเมื่อมี Layer ใหม่ของ Xref ใหม่ที่ดึงเข้ามาใช้งานในไฟล์
การตั้งค่า เป็น 2 เพื่อ ตรวจสอบเมื่อมี Layer ใหม่ได้ถูกเพิ่มใน Xref ที่ดึงเข้ามาใช้งานในไฟล์
                            และ Layer ใหม่ที่ถูกเพิ่มในไฟล์ที่ใช้งานครับ
อีกวิธี แบบมีภาพให้ปรับแก้ไขกันง่ายๆ

ไปที่ Layer แล้วคลิ๊กที่ Setting ตามรูป

แล้วก็คลิ๊กที่ Checkbox ที่ New Layer Notification ออกไปครับ
ลองแก้กันดูนะครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews