Imageframe

การตั้งค่า IMAGEFRAME เพื่ิอกำหนดเส้นกรอบของรูปให้แสดงหรือซ่อน หรือซ่อนในเวลาพิมพ์
ใน CAD2000i ถึง 2006 จะมีเพียงค่า 0 และ 1 เท่านั้น

 ค่า 0 คือการซ่อนเส้นกรอบของรูปที่ดึงเข้ามาใช้งาน ใช้เมื่อปรับขนาดของรูปแล้ว
        เวลาพิมพ์งานก็จะไม่มีกรอบมาให้รกตาครับ
 ค่า 1 คือการแสดงเส้นกรอบของรูปที่ดึงเข้ามาใช้งาน ใช้เมื่อต้องการปรับขนาดของรูป
        แต่เวลาที่พิมพ์งานกรอบก็จะถฏพิมพ์ออกมาด้วยครับ
 ค่า 2 คือการแสดงเส้นกรอบของรูปที่ดึงเข้ามาใช้งาน ใช้เมื่อต้องการปรับขนาดของรูป

        รวม 0 และ 1 คือแสดงกรอบให้แก้่ไขปรับขนาดแต่ไม่พิมพ์ครับ


Command : Imageframe
IMAGEFRAME
Enter image frame setting [ 0 , 1 , 2 ]  : เลือก 0 ครับ

กรอบก็จะหายไป

ผมเองมักจะต้องใช้รูปอย่างเช่น LOGO เพื่อมาประกอบแบบอยู่บ่อยๆ
การพิมพ์คำสั่ง Imageframe มันเป็นคำสั่งที่ยาวไปครับ ผมเลยเปลี่ยนเป็น IMF
ลองเปลี่ยนดูครับ ง่ายและสะดวกรวดเร็วครับผู้ติดตาม

Pageviews