AutoLISP คือ

หลายๆคนที่เคยใช้โปรแกรม AutoCad คงพอที่จะรู้จัก ว่า LISP คืออะไร แต่สำหรับบางคนที่ไม่รู้ นี่เลยครับ
Lisp Programming Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง นอกจากนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมทั่วไปแล้วยังสามารถใช้ได้ดีในการประมวลผลสัญลักษณ์ ดังนั้นจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายทางด้านปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ในภาษาลิสป์ ไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม ดังนั้นจึงง่ายในการเขียนและเรียนรู้
AutoLISP นี้ส่วนมากจะใช้ประกอบหรือเป็นโปรแกรมเสริมชุดคำสั่งให้กับโปรแกรม AutoCAD ในส่วนที่จะต้องใช้คำสั่งเดิมๆอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้ง จนเสียเวลา AutoLISP นี้แหล่ะ ที่ทำให้ประหยัดระยะเวลาโดยการรวมชุดคำสั่งต่างๆที่ต้องการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและมีความรวดเร็วในการทำงาน

ผู้ติดตาม

Pageviews