ISOMETRIC Drawing setting

จากที่ได้เกริ่นไว้ วันนี้จะมาบอกการตั้งค่าในการขึ้นรูป 3 มิติ ที่เป็นลักษณะ ภาพ ISOMETRIC ครับ
สิ่งแรกที่จะต้องตั้งค่าคือ Snap (ระยะกระโดดของ Cursor) เพื่อทำให้เส้นสายใยหรือ Crosshair ปรับเปลี่ยนแกนจากแนวระนาบมาตรฐานที่เป็น 2 มิติ อยู่ในระนาบแกนเยื้องที่กำหนด วิธีการดังนี้ครับ

พิมพ์คำสั่งที่ Command line : Snap
จะขึ้นข้อความถาม Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>:
ให้เลือกที่ Style (รูปแบบของ snap) โดยพิมพ์ S
จะมีข้อความถามให้เลือกรูปแบบของกริด Enter snap grid style [Standard/Isometric]
ให้เลือกที่ Style (รูปแบบของ grid) โดยพิมพ์ I เพื่อกำหนด styleให้เป็น Isometric
แล้วกำหนดระยะห่างตามแนวแกน Specify vertical spacing <10.0000>:
ให้กำหนดตามความเหมาะสมของชิ้นงานที่จะเขียนครับ
เพียงเท่านี้เองเราก็จะได้แนวแกนที่เป็นมุม Isometric ดังภาพข้างล่างนี้ครับ


แล้วก็เริ่มเขียนภาพไอโซเมตริกกันได้ครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews