ลองทำดูกับแบบอพาร์เมนต์

ได้มีโอกาสได้ออกแบบอาคารเล็กๆ อาคารหนึ่งอยู่ในขั้นตอนนำเสนองานครับ เป็นเพียงแบบร่างอาคารเล็กๆเท่านั้น ไม่ได้ทำงานคิดมานานก็เลยไม่ค่อยชิน เหมือนจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เลย อันนี้รูปจาก Sketchup ครับ ลองทำดู

ผู้ติดตาม

Pageviews