ใครที่มักเจอปัญหาในการเขียนแบบอย่างผม ในกรณีที่ต้องการหารูปแบบของอุปกรณ์ของ Floor Drain , Floor Clean out , อื่นอุปกรณ์อื่นๆของ KNACK ซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยให้แค็ทตาล็อก ขอไปยังไงก็ไม่ได้ ก็เลยต้องเข้าเว็บนี้ครับ http://www.knack.co.th/products_catalog/floor_drain/imageset.html มาบอกกล่าวไว้เผื่อมีประโยขน์

ผู้ติดตาม

Pageviews