จากที่ได้รู้จักหน้าตา และความเปลี่ยนแปลงของ AutoCAd ในแต่ละยุคกันมาบ้างแล้ว
การเริ่มเรียนรู้ โปรแกรม ในระดับที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลย ในสิ่งแรกที่ต้องการให้รู้ โดยประสบการณ์ที่ได้เคยทำมา คือ การฝึกลองใช้คำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม โดยเริ่มจาก Pulldown menu ที่อยู่บริเวณรายการชุดคำสั่งด้านบน เริ่มจาก File  ไปเรื่อยๆ ตามลำดับ เพื่อที่จะทำให้รู้ในเบื้องต้นว่าคำสั่งต่างๆ คืออะไร มีหน้าที่อะไร ทำอะไรได้บ้าง เพื่อในกาลต่อไป สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม รวดเร็ว ว่องไวเหนือใคร แล้วผมจะมาบอกกันต่อว่า ในคำสั่ง แต่ละคำสั่งทำอะไรกันได้บ้างครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews