AutoCAD Version 1.3 (Release 3) August 1983

Version 1.3 (Release 3) August 1983

ในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่ม ความ สะดวก Configuration.
Layer เพื่อ เลื่อน ชั้น ผ่าน คำ สั่ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มช่อง ใช้ งาน cursors.
ลบ 40 วงเงิน รายการ จาก เมนู.  ปรับแปลง การ จัด แนว.
พิมพ์ ตาราง การ เว้น วรรค ไป ช่วง snap.
คำ สั่ง เปลี่ยนแปลง ข้อความ Text.
สนับสนุน ผู้ เขียน ขนาด ใหญ่ เพิ่ม.
คำ สั่ง ช่วยเหลือ Enhanced.
ข้อมูล ส่วน หัว รวม อยู่ ใน ไฟล์ DXF.
การ เขียน โต้ตอบ ใหม่ ย้าย ไป Configurator
พร้อม กับ การ เลือก รูป แบบ ผู้ เขียน และ แฟ้ม เมนู เริ่ม ต้น.
ตัวเลข สี มาตรฐาน.
เพิ่มขึ้นมามากเลยทีเดียวในตอนนั้น


ผู้ติดตาม

Pageviews