AutoCAD Version 1.2 (Release 2)

AutoCAD Version 1.2 (Release 2) 
ออกมาในเดือนเมษายน 1983
ได้เพิ่มเติมในส่วนของ Dimension ขึ้นมาเป็นออปชั่นพิเศษ
แต่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ผู้ติดตาม

Pageviews