ซ่อนและล็อคทุกชั้นยกเว้นของวัตถุที่เลือก กับ LAYISO
ซ่อนและล็อคทุกชั้นยกเว้นของวัตถุที่เลือก กับ LAYISO

Hides or locks all layers except those of the selected objects. 

การกำหนดเลเยอร์เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งาน AutoCad เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและแยกประเภทของงาน การจัดกลุ่มของเส้นโดยแยกเลเยอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และไม่ทำให้สับสนในการเขียนแบบ


LAYISO  คือการแยกวัตถุและกำหนดให้แสดงเฉพาะวุตถุที่เลือก โดยกำหนดการคัดแยกที่ควบคุมด้วยเลเยอร์ Name of Layer


การใช้คำสั่งนี้จะทำให้ เลเยอร์ที่เลือกเป็นเลเยอร์ปัจจุบัน ส่วนเลเยอร์อื่นจะถูกล็อค และทำให้สีที่แสดงจางลง โดยเราสามารถกำหนดค่าให้จางลงโดย เปลี่ยนค่าตัวแปร LAYLOCKFADECTL

เมื่อต้องการคืนค่าหรือคืนคำสั่ง ให้ใช้ LAYUNISOโดยส่วนตัวแล้วลุงธีมักจะใช้คำสั่งที่สร้างจาก AutoLISP มากกว่า เพราะรวดเร็วกว่าเยอะ เขียนเองเข้าใจเอง 555 และใช้มานานแล้ว


ผู้ติดตาม

Pageviews