FATAL ERROR

FATAL ERRORรูปแบบของ FATAL EEROR ใน โปรแกรม AutoCAD ข้อปัญหาแรงร้ายอันเกินเยียวยาของไฟล์ Error

หกหนทางการแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นของ Fatal error ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณท่านทั้งหลายได้เปิด AutoCAD แต่ได้รับ FATAL ERROR ในขณะที่พยายามที่จะดำเนินการ ที่มีข้อความบางส่วนที่ระบุในข้อความผิดพลาดที่ระบุไว้ด้านล่าง หากได้รับหนึ่งในข้อผิดพลาดร้ายแรงของ FATAL เหล่านี้  โปรดคลิกลิงก์ที่เหมาะสมที่จะไปแก้ปัญหาครับท่าน

ลุงธีว่าตัวที่เราท่านหลายๆมักจะพบเจอบ่อยมากที่สุด ก็คือตัวแรก

Fatal error: Unhandled exception
หรือที่เต็มๆว่า
Fatal error: Unhandled exception or Unhandled e0434352h Exception at fda3a06dh 

สาเหตุจาก

การปรับปรุง .NET บนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะมีการแทรกแซงด้วยการติดตั้ง CAD

วิธีการแก้
1. Download ดาน์วโหลด .net ตัวล่าสุด
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 1 
3. เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกตัวเลือกซ่อม (repair) 

4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


Solution
2. Double-click the file you downloaded in Step 1. 
3. When prompted, select the Repair option. 
4. Restart your computer.


ไม่มีใครอยากโดนหรืออยากเจอ Fatal Error บ่อยๆ  ขอให้โชคดีครับ


ผู้ติดตาม

Pageviews