Movebak ใช้จัดการไฟล์ Backup ของ AutoCAD
การใช้งาน AutoCAD เมื่อทำการบันทึกหรือ Save file โปรแกรมจะสร้างไฟล์สำรอง .bak เพื่อใช้ประโยชน์ในการกู้คืนจากไฟล์สำรอง แต่หามีมากจนเกินไปก็ทำให้กินพื้นที่ใน Harddisk 
มาจัดการไฟล์  bak นี้ด้วย

Command Movebakคำสั่ง Movebak เป็นชุดคำสั่ง AutoLisp ที่ถูกบรรจุไว้ในเมนู Express ใช้เพื่อจัดการไฟล์ .bak เป็นการจัดระเบียบของไฟล์ .bak ให้อยู่รวมกัน
1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ D:\Dwgbak
2. พิมพ์คำสั่ง Movebak ใส่พาร์ท คือ D:\Dwgbak
เมื่อ Save ไฟล์ .bak จะไปเก็บอยู่ที่ D:\Dwgbak

เป็นอีกทางเลือกที่ใช้ในการจัดการไฟล์ที่ดีครับ

เกร็ดเล็กๆน้อยๆลุงธีนำมาฝากกันครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews