ไขปัญหา เปิดไฟล์ CAD ไม่ได้ - Can not OPEN FILE


ในการทำงานแล้วจะต้องส่งไฟล์หากัน เป็นการแชร์ข้อมูลระหว่างกันเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขงาน ปัญหาที่มักจะพบเจอกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจริงๆก็มีมานานแล้ว ในยุคที่ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการจาก OS DOS มาเป็น Windows ส่วนในยุคนี้ที่จะพบเจอปัญหาก็คือการได้ไฟล์ที่เป็น Version ที่สูงกว่าโปรแกรมที่มีใช้อยู่ จึงไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์นั้นได้ ส่วนไฟล์งานที่เสียเป็นปัญหาที่จะต้องใช้ Recovery คือการกู้ข้อมูลของไฟล์บางส่วนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซึ่งบางครั้งก็กลับมาได้ไม่หมด

การแก้ไขปัญหาไฟล์ที่มีเวอร์ชั่นที่สูงกว่า คือการใช้โปรแกรมเสริมเข้ามาแปลงไฟล์ข้อมูล แต่ถ้าจะให้ดีก็เพียงขอไฟล์จากผู้ส่งหากพูดคุยกันได้ ให้ save as เป็นเวอร์ชั่นที่เราสามารถเปิดได้จะดีที่สุด เพราะนั่นคือต้นทาง

การ Save ไฟล์ให้ผู้อื่นในเวอร์ชั่นที่ต่ำลงมา ทำได้โดย Save as แล้วไปที่ Files of Type : เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการบันทึกครับ
หรืิอจะเข้าไปตั้งค่าใน OPTION ที่แท็บ OPEN and SAVE ก็ได้ครับ
หรือที่ saveas option ก้อยังได้ครับส่วนไฟล์ที่เสียก็เพียงใช้คำสั่ง Recovery ที่ไฟล์นั่นครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews