Linetype Scale ระหว่าง Model กับ Paper Space

บ่อยครั้งนักที่ทำงานกับลายเส้นที่ไม่ใช่ลายเส้นต่อเนื่อง หรือ Continuous แล้วจะมีปัญหาในการปรับโหมดเป็น Paper Space ที่ลายเส้นมันจะไม่ตรงกันกับใน Model Spaceซึ่งอาจจะทำให้บางคนเกิดอารมณ์หงุดหงิดบ้างในการปรับเปลี่ยนโหมดมาเป็น Layout เพื่อที่จะพิมพ์งานออกมา

ผมเองเป็นบ่อยกับการที่จะต้องปรับค่า Linetype scale เพื่อให้ลายเส้นออกมาแล้วสวย แต่พอปรับโหมดเป็นหน้า Layout แล้ว Scale ของ ลายเส้นมันเพี้ยนไปหมด แต่ตอนนี้หมดปัญหาไปครับ โดยใช้คำสั่งนี้


psltscale แล้วปรับค่าให้เป็น 0 ครับ

Command: psltscale
Enter new value for PSLTSCALE <1>:  เราใส่ค่าเป็น 0 ไปครับแล้ว Enter 

ค่า Linetype scale ใน Paper Space ก็จะไม่ปรับ โดยจะใช้ค่า Scale เดียวกันกับ Model ครับ ลองดูครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews