อีกหนึ่ง AutoLISP ที่ใช้วัดรวมความยาวของเส้น - bomlengths.lsp

bomlengths.lsp เขียนขึ้นโดย By Jimmy Bergmark ปี 2007 มีประโยชน์มากในการวัดระยะรวมของเส้นต่างๆ ที่วางพาดระเกระกะ เต็มไปหมดจนตาลาย ผมเคยใช้วัดรวมความยาวของเส้นแบ่ง Joint  ถนนมาก่อนครับ กับโครงการที่มีเส้นแบ่งพื้นถนนที่เยอะๆหลายแนว ที่หลายแนวเพราะวางเองกะมือก็เลยเยอะครับ
ลองโหลดไปใช้ดูได้ครับ เดิมทีจะต้องพิมพ์คำสั่งยาวไปหน่อย คือต้องพิมพ์ bomlengths ถึงจะใช้ได้ในแต่ละครั้ง ผมได้เพิ่ม (defun C:boo ()(load "boml") (c:bomlengths)) เข้าไปที่บรรทัดล่างสุด เพื่อให้ได้ใช้คำสั้งที่สั้นลงกระชับ ง่ายกว่าเดิมครับ เมื่อโหลดไฟล์แล้วพิมพ์คำสั่ง boo ก็ใช้คำสั่งได้ ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาวๆแบบ bomlengths ครับแต่ใครชอบยาวๆ ก็ใช้ได้ครับ
ลอง ดาวน์โหลด BOML ไปใช้ดูกันนะครับ

แก้ไขลิ้งค์ให้ใหม่แล้วนะครับ

ผู้ติดตาม

Pageviews